PROGRAMET E STUDIMIT ME KARAKTER PROFESIONAL 2-VJECAR FAKULTETI EKONOMIK

Programe Studimi 2-vjecar me karakter profesional:

1.  “Asistent Administrativ”    

2.  “Asistent Menaxher ne Studimet Turistike” 

3.  “Ndihmes Ekonomist”