Njësia e Sigurimit të Brenshëm të Cilësisë/ Koordinatori Institucional


  • Rregullore e NJSBC:
Antaret e NJSBC

Grupi i Vleresimit te Brendshem te Cilesise (GVB):

ValbonaDuriKryetar
JahoCanaAnëtar
Gëzim  RredhiAnëtar
Eduina Guga   Anëtar
Isidor Kokalari Anëtar
Sara   Bixhaku Anëtar
KlavioraDudumiAnëtar dhe Koordinator INST