Platforma OFFICE 365 Dhe TEAMS Për Mësimin Online

Platforma e mesimit on-line student pedagog . Ne paketen office 365 keni mundesi shtese komunikimi me e-mail zyrtar ne Outlook brenda Universitetit si dhe ruajtjen e dokumentave ne OneDrive per pedagoge dhe student.

Office 365
Microsoft Teams