NJOFTIME PËR VENDE TË LIRA PUNE

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të neneve 57, 64 dhe 65 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“ shpall konkursin për 1 (nje) personel akademik përkatësisht “Lektorë”/“Asistent-lektorë”, pranë Njësisë Bazë të Historisë dhe Gjeografisë, për vitin akademik 2021-2022.

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të neneve 57, 64 dhe 65 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“ shpall konkursin për 1 (nje) personel akademik përkatësisht “Lektorë”/“Asistent-lektorë”, pranë Njësisë Bazë të Gjuhes, Letersise dhe Qyteterimit Grek, për vitin akademik 2021-2022.

Buletini I Njoftimeve Publike nr.154 dt 25.10.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *