Njoftim per burse

Njoftime Studentet

Njoftohen te gjithe studentet e Universitetit “Eqrem Cabej” Gjirokaster se qe prej dites se hene date 01.11.2021 fillojne aplikimet per perfitimin e burses dhe perjashtimin nga tarifa. 

Udhezime :         Shkarkoni shtojcat 1, 2 dhe 3 sipas kerkeses suaj.

 Bashkengjitjani shtojcen 1 dhe formularin perkates dokumentave dhe dorezojini ne vendet e caktuata ne njoftim ose nepermjet sherbimit postar. 

Njoftim dhe deklarate per burse

Ne web: http://uogj.edu.al/bursa-per-studentet/ do te informoheni me dokumentat e permedura me siper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *