NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“, nenet 57 dhe 66; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej”, nenet 47, 52, 54, shpall konkursin për personel akademik dhe ndihmës akademik, si më poshtë:

1(një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë dhe kontratë me kohëzgjatje të caktuar, pranë njësisë bazë të Gjuhë Shqipe.

9 (nëntë) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme dhe kontratë me kohëzgjatje të caktuar, pranë njësisë bazë të Infermierisë.

BULETINI NR. 96    Datë 30.11.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *