Shpallje për zgjedhjen e anëtarëve dhe sekretarit të komisionit institucional të zgjedhjeve si dhe të anëtarëve të komisionit të apelimit

Njoftime

Senati Akademik

Shpallje

Për zgjedhjen e anëtarëve dhe sekretarit të komisionit institucional të zgjedhjeve si dhe të anëtarëve të komisionit të apelimit dt 21.05.2024 për më tepër..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *