Shkolla Dimërore për Komunikim Diplomatik, Protokoll dhe Etiketë

Njoftime Studentet

Shkolla Dimërore për Komunikim Diplomatik, Protokoll dhe Etiketë, 13 – 14 Mars 2021, në Prishtinë, Kosovë. Kjo është e dizajnuar për të mprehur aftësitë profesionale, sociale, afariste dhe diplomatike dhe për të fuqizuar kompetencën tuaj multi – kulturore të komunikimit.

Kjo SHKOLLË DIMËRORE intensive DY (2) ditore do t’ju pajis me certifikim të kryerjes së shkollës, libra, material, fotografi, video të protokollit, duke analizuar në grup sjellje dhe modele të kulturave të ndryshme nëpër botë.

INVESTIMI I JUAJ PËR TRAJNIM PËRFSHINË

  • Dy ditë të plota dinamike, që përshijnë ligjërata dhe ushtrime (nga ora 09:00 – 16:00),,
  • Trajnim interaktiv, në të cilin pjesëmarrësit do të ndahen në role të ndryshme,
  • Materiale dhe literaturë gjithëpërfshirëse për pjesëmarrësit që të zgjerojnë njohuritë e tyre edhe pas kryerjes së kursit, Shpjegim në detaje të kodit të veshjes dhe termeve në ftesat diplomatike, organizimin e ngjarjeve diplomatike
  • Vizita studimore në Kuvend të Kosovës, Presidencë të Kosovës dhe Ministri të Punëve të Jashtme.
  • Certifikimi i pjesëmarrësve.

PAGESA PËR PJESËMARRJE
Pjesëmarrja në tërësi në këtë shkollë ka një kosto prej #33 euro, të cilën secili pjesëmarrës duhet ta paguaj, bazuar në udhëzimin në fletë pranim.
Për konsultime ose pyetje, ju lutem kontaktoni në    

e-mail: prot.diplo.academy@gmail.com ose +38345603619

REGJISTRIMI PËR PJESËMARRJE
Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë një forme regjistrimi në këtë model për pjesëmarrje deri me datë 10 mars 2021, ora 23:00, https://form.jotform.com/203326121444847

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *