Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar gjatë muajit qershor 2021. Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e  APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej një viti edhe në Universitetin e Gjirokastrës si produkt i projektit TEAVET. 

 Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi:

1. Psikologjia e zhvillimit të fëmijës,  

 𝟐𝟒 – 𝟐𝟔 𝐪𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫,  1 kredit

2. Menaxhimi i klasës,                         

𝟐𝟖 – 𝟑𝟎 𝐪𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫,  1 kredit

 Trajnimet do të zhvillohen 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞.

Për më shumë vizitoni faqen e trajnimeve TEAVET në linkun bashkëngjitur. 

https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/TrajnimeTeavet

Si dhe udhezuesi per trajnimin e mesuesve:

https://youtu.be/0hvo-80OWjQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *