NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të neneve 57, 64 dhe 65 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“ shpall konkursin për 1 (nje) personel akademik ikategorise “Lektore/ AsLektore”  me kohe te pjesshme dhe kohezgjatje te caktuar ne fushen e Ekonomise, pranë Njësisë Bazë te Administrimit Publik, për vitin akademik 2021-2022.

Buletini Nr.179 Datë 13.12.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *