NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 57, pika 2; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër, neni 47 pika 2, neni 56 pika 1,2,3 dhe neni 36 pika 1/c; shpall konkursin për 1 (një) personel akademik lektorë/asistent lektorë, me angazhim me kohë të plotë, në fushën e gjuhës angleze pranë Njësisë Bazë të Gjuhëve të Huaja.

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 57, pika 2; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër, neni 47 pika 2, neni 56 pika 1,2,3 dhe neni 36 pika 1/c; shpall konkursin për 3 (tre) personel akademik lektorë/asistent lektorë, me angazhim me kohë të plotë, pranë Njësisë Bazë të Historisë, Antropologjisë dhe Gjeografisë.

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 57, pika 2; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër, neni 47 pika 2, neni 56 pika 1,2,3 dhe neni 36 pika 1/c; shpall konkursin për 2 (dy) personel akademik lektorë/asistent lektorë, me angazhim me kohë të plotë, pranë Njësisë Bazë të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies, klikoni per me teper…

BULETINI NR. 131 Datë 26.09.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *