Marrëveshja me Universiteti Europian i Tiranës

Universiteti i Gjirokastrës vazhdon shtrirjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit me universitetetpublike dhe jopublike. Rektori i UGJ, prof.dr Bektash Mema nënshkroi sot marrëveshjen ebashkëpunimit meUniversiteti Europian i Tiranës,përfaqësuar nga rektori i këtij universiteti, prof.dr Tonin Gjuraj. Marrëveshja me Universiteti EuropianLexo më shumë…

Konferenca Ndëruniversitare “Mundësitë dhe sfidat për zhvillim të qëndrueshëm të turizmit”

Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër në bashkëpunim me universitetet partnere : Marin Barleti; “Fan S.Noli”, Korçë ; “LuigjGurakuqi” Shkodër si dhe universitetet e ftuara: Universiteti Bujqësori Tiranës, Universiteti I Tiranës (Fakulteti ekonomik dhe Histori –Filologji) organizon Konferencën Shkencore Ndëruniversitare&Lexo më shumë…

Ceremoninë e dhënies së titullit “Honoris Causa”

Më datë, 12.04.2019, Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, organizoi  ceremoninë e dhënies së titullit  “Honoris Causa”  për dy personalitete të shquara akademike të botës shqiptare, Akademikun  Shaban Sinani dhe Prof.dr. Arben Malaj  “Honoris Causa”   Kliko  per me teper titulli  “Honoris Causa” Lexo më shumë…