Programi Konferencës PARKU KOMBËTAR I VJOSËS

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NDËRDISIPLINORE PARKU KOMBËTAR I VJOSËS – Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm Organizuar nga Universiteti ‘‘Eqrem Çabej” Gjirokastër Gjirokastër, më 28 Qershor 2024 Vendi: Universiteti i Gjirokastrës PROGRAMI I KONFERENCËS 09:30 -10:00 Regjistrimi i pjesëmarrLexo më shumë…

Universiteti i Gjirokastrës përfundoi fazën e parë të trajnimeve në kuadër të Programit Kombëtar të Zhvillimit Profesional të Mësuesve 2024-2025.

Universiteti i Gjirokastrës si Agjensi Trajnuese e Akredituar u bë pjesë e inisiativës Kombëtare për zhvillimin profesional të mësuesve 2024-2025,  “Fuqia transformuese e zhvillimit të vazhdueshëm professional për mësuesit në fushat: Gjuhë, Matematikë, Shkenca dhe Teknologji (STEM)”. Në një sistem arsimor gjithnjë e në zLexo më shumë…

Çmimi i Guvematorit për Diplomën më të Mirë 2024

Nga iniciativat e pervitshme te Bankes se Shqiperise dedikuar studenteve Konkursi “cmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2024”. Kriteret kryesore te pjesemarrjes ne kete konkurs jane: Studente shqiptare te diplomuar brenda dhe jashte vendit;Nivel universitar ose pasuniversitar;Te kene perfunduar studimet gj ate periudhes tetorLexo më shumë…