Çmimi i Guvematorit për Diplomën më të Mirë 2024

Nga iniciativat e pervitshme te Bankes se Shqiperise dedikuar studenteve Konkursi “cmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2024”. Kriteret kryesore te pjesemarrjes ne kete konkurs jane: Studente shqiptare te diplomuar brenda dhe jashte vendit;Nivel universitar ose pasuniversitar;Te kene perfunduar studimet gj ate periudhes tetorLexo më shumë…