Universiteti i Gjirokastrës përfundoi fazën e parë të trajnimeve në kuadër të Programit Kombëtar të Zhvillimit Profesional të Mësuesve 2024-2025.

Universiteti i Gjirokastrës si Agjensi Trajnuese e Akredituar u bë pjesë e inisiativës Kombëtare për zhvillimin profesional të mësuesve 2024-2025,  “Fuqia transformuese e zhvillimit të vazhdueshëm professional për mësuesit në fushat: Gjuhë, Matematikë, Shkenca dhe Teknologji (STEM)”. Në një sistem arsimor gjithnjë e në zLexo më shumë…