NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të neneve 57, 64 dhe 65 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“ shpall konkursin për 1 (nje) personel akademik me kohe te pjesshme dhe kohezgjatje te caktuar, pranë Njësisë Bazë të Gjuhes, Letersise dhe Qyteterimit Grek, për vitin akademik 2021-2022.

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të neneve 57, 64 dhe 65 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“ shpall konkursin për 1 (nje) personel akademik me kohe te pjesshme dhe kohezgjatje te caktuar, pranë Njësisë Bazë e Edukimit dhe Metodologjise se Mesimdhenies, për vitin akademik 2021-2022.

Buletini i Njoftimeve Publike nr.161 dt 08.11.2021

Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë marrë pjesë në konkursin e zhvilluar më datë 09.11.2021
se rezultatet jane:    Njoftim i kandidatëve

Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë marrë pjesë në konkursin e zhvilluar më datë 10.11.2021
se rezultatet mund t
i Klikoni:    Njoftim i kandidatëve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *