Ndryshimet demografike globale dhe ndikimi i tyre në gjeopolitikën euro-aziatike

Aktivitete

“Ndryshimet demografike globale dhe ndikimi i tyre në gjeopolitikën euro-aziatike” ka qenë tema e
leksionit të hapur që prof.dr. Fatos Tarifa ka mbajtur në ambientet e Universitetit të Gjirokastrës.
Prezantimi i prof. Tarifës u përqendrua në rajonin e gjerë të Euroazisë. Ai trajtoi rolin në rënie të Evropës
dhe paraqiti tezën e mundësisë së krijimit të një rendi të ri botëror që do të përcaktohet nga e ardhmja e
marrëdhënieve mes dy fuqive të mëdha aziatike: Kinës dhe Rusisë.
Ndryshimet demografike dhe gjeo – ekonomia po sjellin ndryshime të thella në rolin dhe ndikimin e
fuqive të mëdha në botën e sotme.
Sipas prof. Tarifës rëndësia e fuqisë ushtarake po ia lë vendin fuqisë gjeo-ekonomike. Per me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *