Projekti EntrAl, Spanjë – UGJ pjesëmarrëse në takimin për hartimin e moduleve mbi edukimin për sipërmarrjen.

Aktivitete

Ne kuader te projektit EntrAL, me 25-26 maj, nje grup pune nga Universiteti i Gjirokastres mori pjese ne takimin e rradhes ne Leon, Spanje. Sipas programit te aktiviteteve ne kuader te projektit per rritjen e kapaciteteve ne universitetet shqiptare, u punua nen drejtimin e partnereve europiane per hartimin e 4 moduleve per edukimin mbi sipermarrjen. Grupi i punes nga universiteti i Gjirokastres, si detyre paresore hartoi,  prezantoi dhe drejtoi diskutimin mbi modulin trajnues te stafit akademik, si dhe kontribuoi me mendime dhe sugjerime mbi 3 modulet e tjera per trajnimin e mesuesve te arsimit parauniversitar dhe studenteve. Grupi vazhdon punen per finalizimin e ketyre moduleve, te cilat do te pilotohen ne 3 universitete shqiptare, respektivisht ne Vlore, Durres dhe Gjirokaster ne periudhen tetor-nentor 2022.

Kliko per foto nga aktiviteti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *