Thirrja e shtatë e Programit është një mundësi për të gjithë të rinjtë

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, ka shpallur  thirrjen e shtatë për Programin Kombëtar të Praktikave të PunësLexo më shumë…

Prishtina International Summer University – OPEN CALL

The University of Prishtina is glad to announce the open call for students interested in taking part in the PISU 2022, 21st edition. This is a fantastic opportunity to capitalize on your potential and widen your horizon across 13 courses delivered by international experts.  Do not miss the chance of becoming&nLexo më shumë…

Panairi “Work & Study” – “Punësohu dhe shkollohu”

Stafi dhe studentët e UGJ kanë qenë pjesë e panairit “Work & Study” ku maturantët gjirokastritë u njohën me ofertën akademike, kriteret e pranimit, aplikimet për bursa studimi etj. Maturantët e pranishëm nga shkollat e mesme të Gjirokastrës shfaqën interes dhe diskutuan me pedagogët e UGJ, të cilët parashtruan avantazhet e Lexo më shumë…

Studentë dhe pedagogë të universitetit”Eqrem Çabej” janë njohur mbi politikat shtetërore të punësimit

Takimi i zhvilluar me nismën e Zyrës së Këshillimit të Karrierës dhe Alumnit në UGJ u dha mundësinë studentëve të informohen mbi ofertat e punësimit.Përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Punësimit folën mbi specifikat e sistemit publik të shërbimeve të punësimit; programet e formimit profesional dhe programet e nxitjes së Lexo më shumë…

Thirrja për aplikime në kuadër të programit OeAD

Aplikimet për programet, si Ernst Mach-weltweit, Franz Werfel dhe Richard Plaschka janë të hapura për aplikantë nga e gjithë bota, ndërsa CEEPUS dhe programet dypalëshe të veprimit janë të kufizuara sipas rajoneve. Kliko per me teper.. Informacione të mëtejshme mbi këto dhe shumë programe tLexo më shumë…

Thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore të Vjenës

Universiteti i Vjenës organizon çdo vit një shkollë verore ndërkombëtare për studentë dhe akademikë nga e gjithë bota në Strobl, në liqenin Wolfgang. “Univie: shkolla verore për Studime Evropiane dhe Ndërkombëtare 2022” do të mbahet nga data 16 korrik deri më 13 gusht 2022. Programi katërjavor ofron kurse cilësore të ALexo më shumë…

Hapet thirrja për aplikime në kuadër të programit GLOBAL UGRADE

GLOBAL UGRAD është një program i Byrosë së Çështjeve Arsimore dhe Kulturore të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara dhe synon të rekrutojë pjesëmarrës nga prejardhje të nënpërfaqësuara, të cilët nuk kanë pasur mundësi të tjera për të studiuar në Shtetet e Bashkuara. Kliko per me teper.. Të interesuait dLexo më shumë…

Hapet thirrja për bursat shtetërore “Stipendium Hungaricum”

Hapet thirrja për bursat shtetërore “Stipendium Hungaricum” për shtetasit e huaj, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet pranë universiteteve publike të Hungarisë. Per me teper.. Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus, për vitin akademik 2022-2023, ka shpallur programin e bursave shtetërore “Stipendium HungLexo më shumë…

Hapet thirrja për mbështetjen me grante të klubeve studentore nga të gjitha shkollat e larta në Shqipëri.

Në kuadër angazhimit të studentëve të Universitetit të Gjirokastrës në projekte gjithëpërfshirëse, zyra e projektit CleanScore po asiston në shpërndarjen e nismës së re nga projekti B4student. Nëpërmjet kësaj nisme synohet te nxitet jetësimi i projekt-ideve nga studentët me impakt pozitiv në komunitet.Fusha e projekteve ësLexo më shumë…