Takim i përbashkët me përfaqësues të Universitetit të Janinës.

“Përafrimi i UGJ me standartet e hapësirës evropiane të arsimit të lartë” ka qenë takimi i përbashkët mes përfaqësuesve të UGJ dhe atyre të Universitetit të Janinës. Të pranishëm në takim ishin rektorët e të dy unversiteteve, rektori i UGJ prof.dr Bektash Mema, rektori i UOI Triantafyllos A.D. Albanis, zëvendësministriLexo më shumë…

HAPJE E PROGRAMIT TE STUDIMIT TE CIKLIT TE DYTE “MASTER I SHKENCAVE” NE “FINANCE KONTABILITET”

Ne mbeshtetje te nenit 102, te Kushtetutes se Republikes te Shqiperise dhe te neneve 35 dhe 75 te ligjit nr. 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte ne Republiken e Shqiperise”, URDHEROJ Hapjen e programit te studimit te ciklit te dyte “Master i Shkencave” ne “Finance Kontabilitet” me 120 kreditLexo më shumë…

TRAJNIMI I PUNONJËSVE ARSIMORË NË SISTEMIN E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PRANË KOMISIONIT TË AKREDITIMIT TË PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT

NJOFTIM PËR PARAQITJEN E APLIKIMEVE TË AGJENCIVE TRAJNUESE PËR TRAJNIMIN E PUNONJËSVE ARSIMORË NË SISTEMIN E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PRANË KOMISIONIT TË AKREDITIMIT TË PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT Ne pergjigje te kerkeses nr.4186 prot., date 30.7.2021, me lende “Per miratimin e dokumentit “Shpallja e interesit per trajnim to punonjesve mesLexo më shumë…

Qendra e të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës, Universiteti i Gjirokastrës (LLL)

Teavet           2.  Rreth nesh               3. Njoftime           4. Programe        5. Trajnues       6. Galeri        7. Udhëzues  regjistrimi       8. Produkte        9 . Kontakte           Kliko informacionin e plote Qendër e trajnimit dhe kualifikimit të punonjësvLexo më shumë…

“Programet e përbashkëta të studimit – një sfidë e sistemit arsimor universitar”

Ka qenë kumtesa e mbajtur nga profesori i universitetit “Zoja e Këshillit të Mirë”, Edmond Hajdëri. Të pranishëm ishin anëtarë të stafit akademik të UGJ – së të cilët bashkëbiseduan mbi sfidat dhe rëndësinë e programeve të përbashkëta dhe procesin e ndërkombëtarizimit të institucioneve të arsimit të lartë në vendLexo më shumë…