Bursa College of Europe, Campusi Natolin

BURSA E KOLEGJIT TË EVROPËSKAMPUSI NATOLIN VITI AKADEMIK 2022-2023Ministria e Punëve të Jashtme e Polonisë njofton mbi bursat e Kolegjit të Evropës, kampusitNatolin, Poloni, të vlefshme për studentët e Ballkanit Perëndimor, për vitin akademik 2022-2023.Afati për të aplikuar për këtë bursë është deri më 19 janar 2022. Per me teLexo më shumë…

Thirrja për aplikime në kuadër të programit OeAD

Aplikimet për programet, si Ernst Mach-weltweit, Franz Werfel dhe Richard Plaschka janë të hapura për aplikantë nga e gjithë bota, ndërsa CEEPUS dhe programet dypalëshe të veprimit janë të kufizuara sipas rajoneve. Kliko per me teper.. Informacione të mëtejshme mbi këto dhe shumë programe tLexo më shumë…

Thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore të Vjenës

Universiteti i Vjenës organizon çdo vit një shkollë verore ndërkombëtare për studentë dhe akademikë nga e gjithë bota në Strobl, në liqenin Wolfgang. “Univie: shkolla verore për Studime Evropiane dhe Ndërkombëtare 2022” do të mbahet nga data 16 korrik deri më 13 gusht 2022. Programi katërjavor ofron kurse cilësore të ALexo më shumë…

Hapet thirrja për aplikime në kuadër të programit GLOBAL UGRADE

GLOBAL UGRAD është një program i Byrosë së Çështjeve Arsimore dhe Kulturore të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara dhe synon të rekrutojë pjesëmarrës nga prejardhje të nënpërfaqësuara, të cilët nuk kanë pasur mundësi të tjera për të studiuar në Shtetet e Bashkuara. Kliko per me teper.. Të interesuait dLexo më shumë…

Hapet thirrja për bursat shtetërore “Stipendium Hungaricum”

Hapet thirrja për bursat shtetërore “Stipendium Hungaricum” për shtetasit e huaj, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet pranë universiteteve publike të Hungarisë. Per me teper.. Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus, për vitin akademik 2022-2023, ka shpallur programin e bursave shtetërore “Stipendium HungLexo më shumë…

PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE PËRFAQËSUES TË UNIVERSITETIT “EQREM ÇABEJ” NË BORDIN E ADMINISTRIMIT

URDHËR nr. 85 Bazuar në Ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 48, pika 1, 2, 6; Statutin e Universitetit “Eqrem Çabej”, neni 20, pikat 2, 3, 5, URDHËROJ Zgjedhjen e anëtarëve përfaqësues të Universitetit “Eqrem ÇabLexo më shumë…