Bursa nga Ministria Austraike e Arsimit- OeAD map dhe Open Calls per bursat 2023/24

Thirrjet për aplikime për programe të shumta bursash dhe financimi të drejtuara nga OeAD janë aktualisht të hapura! Programe të tilla si Ernst Mach – në mbarë botën, Franz Werfel dhe Richard Plaschka janë të hapura për aplikantët nga e gjithë bota, Ernst Mach – ASEA-UNINET, Ernst Mach për të studiuar në një universitet austriak Lexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” Çel Modulet E Trajnimit Për Mësuesit E Arsimit Parauniversitar Për Periudhën Nëntor – Dhjetor 2022

Universiteti “Eqrem Çabej” Çel Modulet E Trajnimit Për Mësuesit E Arsimit Parauniversitar Për Periudhën Nëntor – Dhjetor 2022 https://uogj.edu.al/upload/aktivitetet/TEAVET%20TRAJNIME%20Nentor-dhjetor%2022.pdf Çelen modulet e trajnimit në UGJ të akredituara nga ASCAP për mësuesit e APU-së gjatë periudhës Nëntor- Dhjetor Lexo më shumë…

Bisedojmë së bashku në anglisht

Anëtarë të stafit akademik dhe studentë të Universitetit të Gjirokastrës janë bërë së bashku në një takim miqësor, në formë bashkëbisedimi, me prof. Erik Archer. Studiuesi amerikan i Universitetit Western Michigan, do të jetë përgjatë një viti akademik pjesë e Universitetit të Gjirokastrës, për të kontribuar në ndërkomLexo më shumë…

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 57, pika 2; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër, neni 47 pika 2, neni 56 pika 1,2,3 dhe neni 36 Lexo më shumë…

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Përarsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”,neni 57, pika 2; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër, neni 47 pika 2, neni 56 pika 1,2,3dhe neni 36 pikLexo më shumë…

Takim ne Vlore ne kuadrin e projektit EntrAL

Nje grup perfaqesues nga Universiteti “Eqren Çabej” mori pjese ne  nje Workshop organizuar ne kuader te projektit EntrAL, ne Vlore, me 6-7 shtator, 2022. Ne takim u prezantuan dhe miratuan modulet e pergatitura per trajnimin e stafit akademik, mesuesve te arsimit parauniversitar dhe studenteve mbi sipermarrjen si dhe u diskutuan probleme Lexo më shumë…