Buletini Newsletter 3

Njoftime

Newsletter 3 mbi ecurine e projektit EntrAL, ku, siç jeni ne dijeni , UGJ eshte partner me disa universitete shqiptare dhe europiane. Projekti fokusohet ne trajnimin e staffit akademik, studenteve dhe mesuesve te arsimit parauniversitar mbi  sipermarrjen. Projekti , EntrAL pas zhvillimit te suksesshem te fazave pararendese, po hyn ne fazen e pilotimit te moduleve. Per me teper informacion lexoni Newsletter 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *