Konferenca Ndëruniversitare “Mundësitë dhe sfidat për zhvillim të qëndrueshëm të turizmit”

Aktivitete

Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër në bashkëpunim me universitetet partnere : Marin Barleti; “Fan S.Noli”, Korçë ; “LuigjGurakuqi” Shkodër si dhe universitetet e ftuara: Universiteti Bujqësori Tiranës, Universiteti I Tiranës (Fakulteti ekonomik dhe Histori –Filologji) organizon Konferencën Shkencore Ndëruniversitare 

Online, më 27 maj 2021, “MUNDËSITË DHE SFIDAT PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM TË TURIZMIT”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *