LLL Center çel modulet e trajnimi për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Maj – Qershor 2023

Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës.  Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi:1. Strategjitë gjithëpërfshirëse në klasë. 29.05.2023 – 03.06.2023, 2 kredite, TEAVET2. Identifikimi, parandalimiLexo më shumë…