Kreu

THIRRJE

Mbi ngritjen e komisionit te hartimit te rregullores se zgjedhjeve 2020-2024

Per organizimin e punes per prezantimin e draft – “Pakti per Universitetin”

PAKTI PER UNIVERSITETIN

Mbledhja e sugjerimeve , ideve dhe propozimeve nga studentet dhe personeli akademik i Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokaster ne funksion te permiresimit te tij.

             Gjirokaster me 09/04/2019         Njoftim per Sondazhin Kombetar te Studenteve

Broshura informuese per studentet – SKS 2019

Kontakt:

E-mail zyrtar