“Bëhu një lider dixhital”

Aktivitete

Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore NEMO që do të zhvillohet për herë të 9-të në periudhën 17 – 28 korrik në Universitetin e Vjenës NEMO është platforma akademike ndërkombëtare e OMiLAB NPO dedikuar temës së Modelimit Konceptual të Mësimit, për të inovuar, konceptuar dhe krijuar Ekosistemet Dixhitale.Aktivitetet që do të zhvillohen në shkollën verore përfshijnë:- bazat e modelimit konceptual- “Modele inteligjente” për makinat dhe njerëzit- Konceptet dhe teknologjitë për ekosistemet dixhitale etjThirrja është e hapur për studentë që ndjekin studimet Master dhe PhD në programet që lidhen me:

– shkencat kompjuterike

– Informatikë biznesi

– Studime informacioni

– Administrim biznesi

– Menaxhim indistrial

– Shkenca të shërbimitPër regjistrime klikoni në https://nemo.omilab.org/ deri në datën 30.04.2023Tarifa e pjesëmarrjes është 1000€ . Per me teper klikoni…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *