Hapesira Online për Studentet ESSE3

Per tu regjistruar online te gjithe studentet e rinj per vitin akademik 2020-2021 klikojme me poshte:

Klikim për regjistrim

Per te kontrolluar llogarine online çdo student mund te hyje dhe te informohet me statusin  per notat detyra kursi pagesat data provimesh etj.Gjithashtu mund te logohen te gjithe studentet e regjistruar me heret :

Klikoni të logoheni

Aksesi online do të mundësohet me emailin që përdorni në universitetetin tuaj duke aksesuar: këtë link