Hapesira Online për Studentet Pitagora

Per te kontrolluar llogarine online çdo student mund te hyje dhe te informohet me statusin  per notat detyra kursi pagesat data provimesh etj. Logimi behet po njesoj si ne sistemin Esse3 qe ishte me pare. Klikoni te Logoheni:

https://uogj.pitagora.rash.al/login

Çdo student mund te hynte dhe te informohej me pare me statusin  per notat detyra kursi pagesat data provimesh etj.

Manuali pedagog ne pitagora

Manuali student  ne pitagora

Klikoni të logoheni

Aksesi online do të mundësohet me emailin që përdorni në universitetetin tuaj duke aksesuar: këtë link