Departamenti i Letërsisë


  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Departamenti  i letërsisë iu ofron: Program studimi i Ciklit të parë  universitar në lëndët gjuhë – letërsi shqipe :

Bachelor ne Gjuhe -Letersi: Gjuhe Letersi

  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

MASTER NE MESUESI NE ARSIMIN E MESEM TE ULET NË GJUHË – LETËRSI: Master GJUHË LETËRSI

Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

 “Librar dhe Bibliotekar”: Librar dhe Bibliotekar

  • Kerkimi Shkencor

Ju mund te informoheni me Aktiviteitn shkencor te departamentit:

Aktiviteti shkencor: Aktiviteti shkencor

  • Kerkime/Studime

 Analiza vjetore:  Analiza vjetore