Departamenti i Letërsisë


  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Departamenti  i letërsisë iu ofron: Program studimi i Ciklit të parë  universitar në lëndët gjuhë – letërsi shqipe :

Ne sistemin Esse3: Gjuhe – Letersi  BA

Bachelor ne Gjuhe -Letersi: Gjuhe Letersi

  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

Program studimi i Ciklit të dytë universitar “Master i shkencave në Letërsi”

Në përfundim të ciklit të dytë të studimeve universitare “Master i shkencave në letërsi ” jepet diploma e mëposhtme: “Master i shkencave”  

Ne sistemin Esse3: Gjuhe – Letersi  MP

MP NË GJUHË – LETËRSI: MP GJUHË LETËRSI

Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

Ne sistemin Esse3: Librar dhe Bibliotekar

 “Librar dhe Bibliotekar”: Librar dhe Bibliotekar

  • Kerkimi Shkencor

Ju mund te informoheni me Aktiviteitn shkencor te departamentit:

Aktiviteti shkencor: Aktiviteti shkencor

  • Kerkime/Studime

 Analiza vjetore:  Analiza vjetore