Thirrja e aplikimeve per mbeshtetje financiare

PËR PARAQITJEN E APLIKIMEVE PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE, NGA STUDENTËT E REGJISTRUARNË VITIN AKADEMIK 2023-2024.Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, në mbështetje të Vendimit nr.386datë 1.6.2022 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e fushave dhe të programeve tëstudimit, që përbëjnë prioriLexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar

Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi: 1. Projektimi i të nxënit për të gjitha format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit.16.10.2023-21.10.2023 (2 kredite) 2. Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte.30.10.2023-01.11.2023 (1 kredit) 3. Psikologjia e zhvillimit te femijes02.11.203-04.11.2023 (1 kredit) 4Lexo më shumë…