Hapet thirrja për aplikime për studime në United Nations Institute for Training and Research

Njoftime

United Nations Institute for Training and Research hap thirrjen për aplikime për studime të programit Master një vjecar në Drejtësi Ndërkombëtare Publike.

Programi master njëvjeçar në Drejtësi Ndërkombëtare Publike ofron trajnime të avancuara me një gamë të gjerë dhe të orientuar drejt praktikës në Drejtësi Ndërkombëtare. Duke bashkëpunuar me Institutin e Kombeve të Bashkuara për Trajnim dhe Kërkim, ai përpiqet të kombinojë fuqinë akademike të SFU-së me praktikën. Nëpërmjet këtij programi, të diplomuarit fitojnë aftësinë për të kryer detyra ligjore kërkuese në mjedisin global, të cilat i pajisin ata në mënyrë të përsosur për të punuar për autoritetet kombëtare dhe ndërkombëtare, organizatat joqeveritare, gjykatat ndërkombëtare, si dhe mekanizma të tjerë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Kliko pe me teper…

Për më shumë informacion dhe aplikim klikoni JUS.SFU.AC.AT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *