RRJETE

ANËTARËSIME NDËRKOMBËTARE

Rrjeti: UniAdrion
Viti i anëtarësimit: 23/05/2023
Linku i rrjetit: https://www.uniadrion.net/


Rrjeti: Rrjeti Akademik Shqiptar
Viti i anëtarësimit: 05/04/2023
Linku i rrjetit: https://www.rash.al/


Rrjeti: Balkan Association of Pedagogical and Related Faculties
Viti i anëtarësimit: 22/11/2018


Rrjeti: Europian Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
Viti i anëtarësimit: 02/11/2008

Linku i rrjetit: https://esrea.org/


Rrjeti: Community of Mediterranean Universities (CMU)
Viti i rrjetëzimit: 24/09/2008
Linku i rrjetit:

https://www.birzeit.edu/en/about/external-academic-relations/university-affiliations/community-mediterranean-universities-cmu#:~:text=The%20Community%20of%20Mediterranean%20Universities%20(

CMU)%2C%20founded%20in%201983,status%20with%20over%20160%20me
mbers.


Rrjeti: International Association of Universities ( IAU)
Viti i anëtarësimit: 20/09/2008
Linku i rrjetit: https://www.iau-aiu.net/


Rrjeti: Balkan Universities Association Network (BUA)

Viti i anëtarësimit: 10/02/2006
Linku i rrjetit: http://www.baunas.org/