Rregullore e Zgjedhjeve


RREGULLORE  per organizimin e zgjedhjeve per autoritetet dhe organet drejtuese ne Universitetin ‘’E. Çabej’’ Gjirokaster.