Thirrje per pjesemarrje ne aktivitete akademike

Hapet thirrja  Konferencë Ndërkombëtare për kërkimin në Shkencat Shoqërore:  Konferenca e 7-të ICONSR

Hapet thirrja për pjesëmarrje në kursin e avancuar të trajnimit: “Maria Montessori:  Pedagogjia për paqen”, UNIVERSITETI PËR TË HUAJT, Peruxhia

Hapet thirrja për aplikime për Konferencën e XII Ndërkombëtare për Gazetari, Media dhe Komunikim në Prishtinë, Kosovë

Hapet thirrja për aplikime për Konferencën e IX Shkencore Ndërkombëtare “Media dhe Ekonomia”

Hapet thirrja për aplikime për “AKADEMIA PËR PROTOKOLL, KOMUNIKIM DHE ETIKETË DIPLOMATIKE”

Hapet thirrja për aplikime për pjesëmarrje në konferencën e 7-të ndërkombëtare për Software dhe E-biznesin në Osaka, Japoni

Hapet thirrja për aplikime në Konferencën Evropiane për Etikën dhe Integritetin në Akademinë 2023