THIRRJE PËR PROJEKTE

Hapen thirrjet  për  aplikime  për  projekte  kërkimore  – shkencore

Njoftim për shtyrje afati per aplikime projektesh kerkimore shkencore deri me 5 korrik 2024

ANEKS-1. Forma e aplikimit për projekte të UGJ-së

ANEKS-2. Forma e Propozimit Financiar 2024

Hapen thirrjet për shkrim project propozimesh në kuadër të programit Horizon Europe – ERA


Hapet thirrja për aplikime për përfitim grantesh nga Fondi i Kërkimit AUAP 2023


Hapet thirrja për projekte kërkimore shkencore


Hapet thirrja për shkrim projektesh në kuadër të programit Erasmus+