Këshilli Studentor


Rregullore e organizimit te zgjedhjeve per Keshillin Studentor

Përfaqesues i këshillit studentor:

 Anxhela Late

Qëndra e Shërbimit Studentor ofron në ambientet e saj akses interneti, e-maili, cd, katalogë dhe udhëzues për orientimin e studentëve të universitetit “Eqrem Çabej”.