PROJEKTE TE FINANCUARA NGA UGJ

PROJEKTE KOMBËTARE TË FINANCUARA NGA UOGJ

 1. Emërtimi i projektit: Përforcim i turizmit të qëndrueshëm rajonal përmes
  përmirësimit të shërbimeve
  Kohështrirja e projektit: Maj 2023 – Dhjetor 2023
  Koordinator: Dr. Eduina Guga
  Studentë të përfshirë në projekt: 15 (pesëmbëdhjetë)
  Staf i përfshirë në projekt: 9 (nëntë)
 2. Emërtimi i projektit: Strategji për të zhvilluar aftësitë për edukimin e fëmijëve me
  aftësi ndryshe në Qarkun e Gjirokastrës.
  Kohështrirja e projektit: Qershor 2023 – Tetor 2023
  Koordinator: Prof. asoc. Mimoza Çarka
  Studentë të përfshirë në projekt: 2 (dy)
  Staf i përfshirë në projekt: 7 (shtatë)
 3. Emërtimi i projektit: Kujdesu për veten: më mirë parandalim sesa kurim.
  Kohështrirja e projektit: Shtator 2023 – Dhjetor 2023
  Koordinatori: Zhenisa Graçi
  Studentë të përfshirë në projekt: 10
  Staf i përfshirë në projekt: 9
 4. Emërtimi i projektit: Vlerësimi, konservimi dhe plotësimi i elementëve të
  biodiversitetit të zonës arkeologjike të Atigonesë
  Kohështrirja e projektit: Mars 2019 – Dhjetor 2020
  Koordinatori: Prof.dr. Lavdi Hasani
  Studentë të përfshirë në projekt: 2
  Staf të përfshirë në projekt: 8
 5. Emërtimi i projektit: Studimi taksomanik dhe mjedisor i gjeneve Stachys
  Centaurea dhe Solenonthus në malet e Çajupit, Nemërçkës (pjesa e Përmetit, si dhe
  Konispolit, Sarandës e lumit të Vlorës)
  Kohështrirja e projektit: Mars 2019 – Dhjetor 2019
  Koordinatori: Prof. dr. Lavdi Hasani
  Staf të përfshirë në projekt: 8
 6. Emërtimi i projektit: Studimi i dietës ushqimore të shpendëve rrëmbyes të natës
  Tyta Alba dhe Athens noctua në rajonin jugor të Shqipërisë, Prefektura Gjirokastër
  dhe Vlorë
  Kohështrirja e projektit: Mars 2019 – Dhjetor 2019
  Koordinatori:   Prof. asoc. Gligor Paspali
  Studentë të përfshirë në projekt: 2
  Staf të përfshirë në projekt: 3
 7. Emërtimi i projektit: Menaxhimi i financimeve të familjes bazë për rritjen e
  mirëqënies financiare në Gjirokastër
  Kohështrirja e projektit: Korrik 2018 – Shkurt 2019
  Koordinatori:  Dr. Belinda Meshini
  Studentë të përfshirë në projekt: 28
  Staf të përfshirë në projekt: 4
 8. Emërtimi i projektit: Identifikimi, kategorizimi SME-ve me Bashkinë e Gjirokastrës
  Kohështrirja e projektit: Korrik 2018 – Mars 2019
  Koordinatori:  Prof. asoc. Ermonela Ruspi
  Studentë të përfshirë në projekt: 3
  Staf të përfshirë në projekt: 6
 9. Emërtimi i projektit: Modelimi i klasave të arsimit parauniversitar si laboratorë
  dixhitale për studimin dhe gjetjen e metodave interaktive bazuar nëTIK
  Kohështrirja e projektit: Korrik 2018 – Dhjetor 2018
  Koordinatori:  Prof.dr. Mimoza Çarka
  Studentë të përfshirë në projekt: 4
  Staf të përfshirë në projekt: 4
 10. Emërtimi i projektit: Zhvillimi dhe promovimi i potencialeve dhe kapaciteteve
  turistike në funksion të rritjes së punësimit dhe mirëqenies në rajonin e Jugut
  (Kaonia)
  Kohështrirja e projektit: Korrik 2018 – Dhjetor 2018
  Koordinatori:  Dr. Robert Çelo
  Studentë të përfshirë në projekt: 20
  Staf të përfshirë në projekt: 9
 11. Emërtimi i projektit: Barrierat potenciale, të cilat pengojnë Minoritetin Rom dhe
  Egjiptian në rajonin  jugor të Shqipërisë për integrimin e tyre në Arsimin e Lartë
  Kohështrirja e projektit: Korrik 2018 – Dhjetor 2018
  Koordinatori:  Prof. dr. Mimoza Çarka
  Studentë të përfshirë në projekt: 4
  Staf të përfshirë në projekt: 4