Laboratore / Laborante – FESHSH

Laboratori i Histori – Gjeografise

Laborant i Histori – Gjeografise: Endri Baxha 

Laboratori i Gjuheve te Huaja

 Laborante e Gjuheve te Huaja:  Valentina Boboli