PROGRAME DHE DIPLOMA TË DYFISHTA

  1. Bachelor në “MENAXHIM I TURIZMIT TË QËNDRUESHËM

Universiteti partner: Universiteti i Molises, Itali

Fakulteti: Fakulteti Ekonomik

Cikli i studimit: Bachelor

Kohëzgjatja: 3 vite akademike

Forma e studimit: Me kohë të plotë

Gjuha e mësimdhënies: Gjuha shqipe dhe angleze

Kredite: 180 ECTS

Diplomë: E dyfishtë

  • Bachelor në “MENAXHIM DIGITAL

Universiteti partner: Universiteti i Salentos, Itali

Fakulteti: Fakulteti Ekonomik

Cikli i studimit: Bachelor

Kohëzgjatja: 3 vite akademike

Forma e studimit: Me kohë të plotë

Gjuha e mësimdhënies: Gjuha angleze, italiane dhe shqipe

Kredite: 180 ECTS

Diplomë: E dyfishtë

  • Master në “ARKEOLOGJI, HISTORI DHE MENAXHIM I ASETEVE KULTURORE

Universiteti partner: Universiteti i Maçeratës, Itali

Fakulteti: FakultetiI Edukimit Dhe Shkencave Shoqërore

Cikli i studimit: Master i Shkencave

Kohëzgjatja: 2 vite akademike

Forma e studimit: Me kohë të plotë

Gjuha e mësimdhënies: Gjuha shqipe dhe italiane

Kredite: 120 ECTS

Diplomë: E dyfishtë