Bursa për Studentët


Njoftohen te gjithe studentet e Universitetit “Eqrem Cabej” Gjirokaster se qe nga data 21.10.2022 fillojne aplikimet per perfitimin e burses dhe perjashtimin nga tarifa. 

Udhezime :         Shkarkoni shtojcat 1, 2 dhe 3 sipas kerkeses suaj.

 Bashkengjitjani shtojcen 1 dhe formularin perkates dokumentave dhe dorezojini ne vendet e caktuata ne njoftim ose nepermjet sherbimit postar. 


Njoftimi  per burse                 


FORMULARI APLIKIMI PER BURSE 2022 – 2023


FORMULARI APLIKIMI PER ULJE 50 NGA TARIFA E SHKOLLIMIT 2022 – 2023


FORMULARI APLIKIMI PER PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT 2022 – 2023


Informacioni lidhur me harten OeAD ne vija te pergjithshme si edhe Open Calls thirrje për aplikim për bursa OeAD për vitin 2023/24.


Sjellim në vëmendjen tuaj, se bursat austriake për vitin akademik 2022/23 janë tashmë të aksesueshme.

Ministria Federale e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit njofton se për vitin akademik 2022/23 do të vihen në dispozicion përsëri bursa për studentët, të diplomuarit dhe shkencëtarët. Thirrjet për aplikim gjënden në databazën e të dhënave austriake për bursa në www.grants.at në (gjermanisht dhe anglisht). Përveç bursave nga Ministria Federale e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit, në të gjithashtu gjenden informacione në lidhje me programet e granteve dhe bursave të institucioneve të tjera austriake.

Programet individuale të bursave ofrohen sipas kushteve përkatëse për vendet e origjinës. Detajet mbi këto programe mund të gjenden në shënimet përkatëse në databazën e të dhënave të bursave www.grants.at.

Shuma e përgjithshme e bursave që do të jepen nga Ministria Federale e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit në vitin akademik 2022/23 është 1,000 muaj bursash.