Marrëveshje mobiliteti

MARRËVESHJE KA107

Në kuadër të ndërkombëtarizimit UGJ ka marrëveshje ndër-institucionale (KA107) me institucione ndërkombëtare të arsimit të lartë me të cilat bashkëpunon për shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik / administrative. Personeli i UGJ dhe studentët informohen në mënyrë të vazhdueshme rreth mundësive të mobilitetit për studim, praktikë mësimore, mësimdhënie apo trajnim nëpërmjet faqeve elektronike zyrtare të UGJ (Web, Facebook, Instagram), takimeve informuese dhe afishimeve në ambientet e universitetit.

Marrëveshjet e bashkëpunimit ndër-institucional synojnë të rrisin mundësitë e studentëve dhe stafit akademik / administrative të UGJ-së për:

  • studim, trajnim dhe përvoja punësimi jashtë vendit;
  • bashkëpunim me institucionet e arsimit të lartë të BE-së për të zhvilluar qasje të reja në mësimdhënie, harmonizimin e programeve, kualifikimin e vazhduar të personeleve etj;
  • bashkëpunim me institucionet e arsimit të lartë dhe ndërmarrjeve private e aktorëve të tjerë me qëllim lehtësimin e transferimit të dijeve, përshtatjen me nevojat e tregut të punës, etj;
  • zhvillimin e edukimit dixhital dhe përdorimit të teknologjive te informacionit dhe komunikimit.

NRUNIVERSITETISHTETIPERIUDHA E VLEFSHMËRISËSTAF / STUDENTËFUSHAT
1IES RIBEIRA DE LUORO, SPANJESPANJË2023-2024StudentëEkonomi
2HELLENIC MEDITERRANEAN UNIVERSITYGREQI2022-2024Staf / StudentëTë gjitha
3IES RIBEIRA DE LUORO, SPANJESPANJË2022-2023Staf / StudentëEkonomi, IRO
4IES TEIS, SPANJËSPANJË2022-2023Staf / StudentëTeknologji informacioni
5ESCUOLA SUPERIOR DE RESTAURATION DE BIENES CULTURALES, SPANJESPANJË2022-2023Staf / StudentëArkeologji
6UNIVERSITA DI STRANIERI DI PERUGIAITALI2021-2027StudentëGjuhësi
7UNIVERSITETI I SALENTOSITALI2021-2027Staf / StudentëEkonomi
8HELLENIC MEDITERRANEAN UNIVERSITYGREQI2021-2023Staf / StudentëTë gjitha
9UNIVERSITETI I JANINESGREQI2021-2022Staf / StudentëGjuhë greke, Metodologji e mësimdhënies
10HELLENIC MEDITERRANEAN UNIVERSITYGREQI2020-2022Staf / StudentëTë gjitha
11UNIVERSITETI I MACERATESITALI2019-2022staffHistori, Arkeologji
12UNIVERSITETI ARISTOTELE, SELANIKGREQI2019-2021Staf /Të gjitha
13ESCUOLA SUPERIOR DE RESTAURATION DE BIENES CULTURALES, SPANJESPANJË2019-2020Staf / StudentëArkeologji
14IES RIBEIRA DE LUORO, SPANJESPANJË2019-2020Staf / StudentëEkonomi, IRO
15UNIVERSITETI I MOLISESITALI2019-2021Staf / StudentëTurizëm
16UNIVERSITETI I JANINESGREQI2018-2020Staf / StudentëGjuhë greke
17UNIVERSITETI ADAM MICKIEWICZPOLONI2018-2020Staf / StudentëGjuhësi, IRO
18UNIVERSITETI I PATRËSGREQI2018-2020StafLetërsi, linguistikë
19IES LUIS BUNUEL, SPANJËSPANJË2018-2019Staf / StudentëEkonomik
20CENTRO INTEGRADO FP JUAN DE COLONIASPANJË2018-2019Staf / StudentëEkonomik
21IES ALFONSO VIIISPANJË2018-2019Staf / StudentëEkonomik
22IES LUIS SEOANESPANJË2018-2019Staf / StudentëEkonomik
23IES EL LAGO, SPANJESPANJË2018-2019Staf / StudentëEkonomik
24IES MIGUEL DE CERVANTESSPANJË2018-2019StafEkonomik
25CEBEM FORMACION PROFESIONAL SLSPANJË2018-2019StafEkonomik
26ESCUOLA SUPERIOR DE ARTE DEL PRINCIPADO DE AUSTRIAS, SPANJESPANJË2018-2019StafArkeologji
27ESCUOLA SUPERIOR DE RESTAURATION DE BIENES CULTURALES, SPANJESPANJË2018-2019Staf / StudentëArkeologji
28HELLENIC MEDITERRANEAN UNIVERSITYGREQI2017-2021Staf / StudentëTë gjitha
29UNIVERSITETI ARISTOTELE, SELANIKGREQI2017-2019Staf / StudentëTë gjitha
30  WEST ATTICAGREQI  2017-2019Staf / StudentëTeknologji Informacioni
31UNIVERSITETI I MAQEDONISE PERENDIMOREGREQI  2017-2019Staf / StudentëEdukim, Teknologji Informacioni
32IES TEISSPANJË2017-2019Staf / StudentëTeknologji Informacioni
33IES TEISSPANJË2016-2018Staf / StudentëTeknologji Informacioni
34ESCUOLA SUPERIOR DE RESTAURATION DE BIENES CULTURALES, SPANJE  SPANJË2016-2018Staf / StudentëTrashëgimi kulturore
35UNIVERSITETI ARISTOTELE, SELANIKGREQI2016-2018Staf / StudentëTë gjitha
36UNIVERSITETI ADAM MICKIEWICZPOLONI2016-2016Staf / StudentëGjuhësi, IRO
37Universiteti i PatrësGREQI2015-2017Staf / StudentëFilologji