Thirrje per staf dhe studente

Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me partneritetin CCI23, Spanjë.

Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me partneritetin CARTES, Spanjë.

Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Fulbright Visiting Scholar Program 2025 – 2026.

Hapet thirrja për aplikime për bursë për studentët e doktoraturës dhe doktorantët në Ballkanin Perëndimor

Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me partneritetin INTERCON, Spanjë.

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility.

Hapet thirrja për aplikime në kuadër të programit OeAD

Hapet thirrja për aplikime për pjesëmarrje në Javën Ndërkombëtare të organizuar nga Universiteti i Kretës, Greqi

Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ në IES Ribeira Do Louro

Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me Universitetin Aristotle të Selanikut.

Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me Universitetin e Kretës. Hapet thirrja për mobilitet në kuadër të programit Al-NURECC PLUS

Hapet thirrja për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me Universitetin e Salentos, Itali

Hapet thirrja për aplikime për pjesëmarrje në aktivitetet e organizuara nga Universiteti i Kretës, Greqi

Hapet thirrje për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me partneritetin CARTES, Spanjë

Hapet thirrje për pjesëmarrje në Programin Erasmus+ me partneritetin ITCON, Spanjë

Hapet thirrja për pjesëmarrje në takime informuese online

Hapet thirrja për aplikime për EUDAT Summer School 2023 në Kajaani, Finlandë 

Hapet thirrja për aplikime për studime në Universitetet Franceze

Hapet thirja për aplikime për studime në Universitetin La Verne, Kaliforni

Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore në Universitetin e Prishtinës

Hapet thirrja për aplikime për studime në United Nations Institute for Training and Research

Hapet thirrja për propozime për materiale mësimore për Shkollën Verore Ndërkombëtare Cif, Ferrol, Spanjë

Hapen thirrjet për aplikime në kuadër të thirrjes “Bëhu Lider Dixhital”

Vënie në dijeni dhe kërkesë për bashkëpunim për pilotimin e moduleve të trajnimit në kuadër të projektit Entral

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës për studentë dhe staf akademik të Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Civilizimit Grek dhe Departamentit të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies              

Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore të Vjenës

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës për staf akademik për mësimdhënie      

Hapet thirrja për aplikime me institucionet arsimore të Spanjës për studentët e Departamentit të Matematikës, Informatikës dhe Fizikës për një periudhë studimi 3-mujore       

Hapet thirrja për bursa studimi në Universitetin Politeknik Marche Ankona, Itali për vitin akademik 2021-2022

Hapet thirrja për aplikime me institucionin Shkollë e Lartë të Konservimit dhe Restaurimit të Veprave Kulturore, Madrid, Spanjë për staf akademik spedialistë në fushën e restaurimit të veprave arkeologjike           

Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira do Luoro të Spanjës për studentët e Fakultetit Ekonomik për periudhën tetor – dhjetor 2022         

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Perugas, Itali për studentët e Departamentit të Gjuhëve të Huaja (Gjuhë Italiane)          

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës, Greqi për studentët e Departamentit të Infermierisë së Përgjithshme 

Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira do Luoro të Spanjës për staf akademik          

Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira do Luoro të Spanjës për staf administrativ për një periudhë 10-ditore   

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Maceratës, Itali për staf akademik dhe teknik  për specialist në fushën e menaxhimit të trashëgimisë kulturore                     

Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira do Luoro të Spanjës për staf akademik të Fakultetit Ekonomik të cilët do të angazhohen për trajnim për periudhën 18-22 prill 2022     

Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira do Luoro të Spanjës për studentët e Fakultetit Ekonomik për periudhën mars – qershor 2022           

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Janinës, Greqi për studentë dhe staf akademik të Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Civilizimit Grek dhe Departamentit të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies 

Hapet thirrje për pjesëmarrje në shkollën verore të Vienës         

Hapet thirrja për aplikime në kuadër të programit OeAD 

Hapet thirrja për aplikime në kuadër të programit GLOBAL UGRADE

Hapet thirrja për bursat shtetërore “Stipendium Hungaricum” për shtetasit e huaj, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet pranë Universiteteve publike të Hungarisë.

Hapet thirrja për pjesëmarrje në trajnimet e organizuara nga Universiteti i Granadës në kuadër të projektit TECOMP

Hapet thirrja për aplikim për bursa studimi të cikleve master dhe doktoraturë në Universitetin Mohamed Bin Zayes të Inteligjencës Artificiale

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Molises, Itali për studentët e Departamentit të Politikave Ekonomike dhe Turizmit për studime, staf akademik për mësimdhënie dhe trajnim.   

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Kretës për studentë për trajnim për një periudhë 5-mujore              

Hapet thirrja për pjesëmarrje për studentët e gjuhës angleze në programin e financuar nga Ambasada Amerikane dhe implementuar nga Kryqi i Kuq Shqiptar

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin Aristotele, Selanik, Greqi për staf akademik nga FESHSH, FE dhe FSHN, për mësimdhënie dhe trajnim

Hapet thirrja për aplikime me institucionin IES Ribeira do Luoro të Spanjës për studentët e Fakultetit Ekonomik për një periudhë 3-mujore      

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Trakisë, Turqi për student dhe staf akademik nga Departamenti  i Gjuhës Shqipe, Departamenti i Letërsisë, Departamenti i Gjuhës Greke dhe Departamenti i Gjuhës Angleze.             

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore, Greqi për staf akademik nga FESHSH dhe FSHN.             

Hapet thirrja për aplikime me Universitetin e Qipros, Greqi për staf akademik dhe administrativ nga FESHSH dhe FE.             

Per me teper klikoni : http://uogj.edu.al/njoftime-te-ndryshme/

Njoftime te ndryshme