Stafi Akademik – Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore


  • Departameti i Histori – Gjeografisë

Pergjegjesi i njesise baze: Prof.asoc. Albina Sinani   

Personeli akademik:

Prof.Dr. Gëzim SalaProfesorgsala@uogj.edu.al
Prof. Dr. Bektash MemaProfesorbmema@uogj.edu.al
Prof. Dr.Shyqyri HysiProfesorshhysi@uogj.edu.al
Prof.Dr. Niko RogoProfesornrogo@uogj.edu.al
Prof.asoc. Kozeta SalaProfesorksala@uogj.edu.al
Prof.asoc. Valbona DuriProfesorvduri@uogj.edu.al
Dr. Mariglen SherifajLektormsherifaj@uogj.edu.al
Prof. Dr. Dhimiter CondiProfesordhcondi@uogj.edu.al
Dr. Majlinda LiciLektormlici@uogj.edu.al
MSC. Xhuljana ZdravaAs/Lektorxzdrava@uogj.edu.al
MSC.  Alban ShahuAs/Lektorashahu1@uogj.edu.al

Personeli akademik i ftuar:

Prof. Dr. Valentina  DukaI FtuarProfesor
Prof. Dr. Ermal BazeI FtuarProfesor
Prof. asoc. Muhamet QerimiI FtuarProfesor
Prof. Dr. Sabri LaciI FtuarProfesor
Dr. Melsi LabiI FtuarLektor
Prof. Dr. Bilal DraciKohe e pjesshmeProfesor
Doc. Dr. Gentian RuspiKohe e pjesshmeLektor
Prof. Dr. Ajet ShahuKohe e pjesshmeProfesor
Msc. Sotir CipaKohe e pjesshmeAs Lektor
Msc. Kristina FidhiKohe e PjesshmeAs Lektor
Msc.  Burbuqe  SalaKohe e PjesshmeAs Lektor
  • Departamenti i Gjuhës Shqipe

Pergjegjesi i njesise baze: Prof.asoc.Spiridhulla Poçi 

Personeli akademik:

Prof.asoc. Mimoza ZekajProfesormzeka@uogj.edu.al
Dr. Elvira ÇaushiLektorecaushi@uogj.edu.al
Dr. Almira SadikajLektor asadikaj@uogj.edu.al
Dr. Sashenka KamberiLektor skamberi@uogj.edu.al
Msc. Arben GabaAs/Lektoragaba@uogj.edu.al
Dr.Entela Kore   Lektorekore@uogj.edu.al
  • Departamenti i Letërsisë

Pergjegjesi i njesise baze: Prof. asoc. Merita Shehu  

Personeli akademik i ftuar:

Prof.Dr.Profesor @uogj.edu.al
Dr.Vjollca  RrapaiLektorvrrapai@uogj.edu.al
Dr. Ermelinda KashahuLektorekashahu@uogj.edu.al
Msc.Laureta KonomiAs/Lektorldhoska@uogj.edu.al
Msc. Mirela  TaçiAs/Lektor mtaci@uogj.edu.al
Msc.Yllka ProdaAs/Lektorykenaci@uogj.edu.al
  • Departamenti i Gjuheve të Huaja

Pergjegjesi i njesise baze: Prof.asoc. Harallamb Miçoni 

e-mail:hmiconi@uogj.edu.al  

e-mail:  ll.miconi@yahoo.com   

Personeli akademik:

Prof.asoc. Leonard RapiProfesorlrapi@uogj.edu.al
Dr. Eljana   KokalariLektoremosko@uogj.edu.al
Dr.Manjola SulajLektormsulaj@uogj.edu.al
Doc. Dr. Merita IsarajLektormisaraj@uogj.edu.al
Dr. Joana TaçiLektorjtaci@uogj.edu.al
Dr. Blerta KoreLektorbkore@uogj.edu.al
Doc. MSc. Majlinda BobratiLektormbobrati@uogj.edu.al
MSc. Zamira BoboliAs/Lektorzboboli@uogj.edu.al
Doc. MSc. Zamira KoteLektorzkote@uogj.edu.al
MSc. Floriana PangoAs/Lektorfpango@uogj.edu.al

Personeli akademik i Ftuar :

Doc.Dr. Artemisa Malo  I FtuarLektor
MSc. Loena BakuliKohe e pjesshmeAs Lektor
MSc. Hristina MallanezoKohe e pjesshmeAs Lektor
MSc. Djana Kajdo        Kohe e pjesshmeAs Lektor
Doc. Dr. Irena ShehuKohe e pjesshmeLektor
  • Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qyteterimit Grek

Pergjegjesi i njesise baze: Prof. asoc. Panajot Barka  

 e-mail: pbarka@uogj.edu.al   

Personeli akademik :

Dr. Oljeta PoloLektoropolo@uogj.edu.al
Dr. Kostando  KseraLektorkksera@uogj.edu.al
MSc. Evanthia JovaniAs/Lektorejovani@uogj.edu.al
MSc. Jani  JaniAs/Lektorjjani@uogj.edu.al
MSc.Donika  BoboliAs/Lektordboboli@uogj.edu.al
MSc. Mirela KoçaAs/Lektormkoca@uogj.edu.al
MSc. Aleksander BoboliAs/Lektoraboboli@uogj.edu.al
MSc. Valentina BoboliAs/Lektor   Kohe e pjesshme
MSc. Ziso LluciAs/Lektor   Kohe e pjesshme
  • Departamenti i Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies

Pergjegjesi i njesise baze: Dr. Mimoza carka 

Personel Akademik:

Dr. ZHULJETA LILOLektorzlilo@uogj.edu.al   
Doc.MSc. GJERGJI SPIRILektorgspiri@uogj.edu.al
Doc.MSc.HARALLAMB MARGARITILektorlmargariti@uogj.edu.al
MSc. ELVIRA BARKA As/Lektorebarka@uogj.edu.al
MSc. Arjan PanoAs/Lektorapano@uogj.edu.al
MSc. Aida SotiriAs/Lektorasotiri@uogj.edu.al
Dr. LORETA MAMANILektorlmamani@uogj.edu.al
MSC.  Valbona  Caushi      As/Lektor vcaushi@uogj.edu.al

Personel Akademik:

Prof. asoc. Ilir BozgoProfesor   I Ftuar
Doc. MSc. Agim  ÇelaLektorKohe e pjesshme    
MSc. Drita QeliAs/Lektor  Kohe e pjesshme
MSc. Anila CacajAs/Lektor  Kohe e pjesshme
Dr. Anila  XhumbaLektor  Kohe e pjesshme   
MSc. Silvana NeviriAs/Lektor  Kohe e pjesshme
MSc. Etleva  KorkutiAs/Lektor  Kohe e pjesshme
MSc.ek. Mirela MamaniAs/Lektor  Kohe e pjesshme
Doc.MSc. Margarita HidoLektorKohe e pjesshme
Msc. Juliana PeshaLektor  Kohe e pjesshme
Msc. Marsela PinariLektor  Kohe e pjesshme