Marrëveshja me Universiteti Europian i Tiranës

Aktivitete

Universiteti i Gjirokastrës vazhdon shtrirjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit me universitetetpublike dhe jopublike. Rektori i UGJ, prof.dr Bektash Mema nënshkroi sot marrëveshjen ebashkëpunimit meUniversiteti Europian i Tiranës,përfaqësuar nga rektori i këtij universiteti, prof.dr Tonin Gjuraj.

Marrëveshja me Universiteti Europian i Tiranës

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *