Universiteti “Eqrem Çabej” Çel Modulet E Trajnimit Për Mësuesit E Arsimit Parauniversitar Për Periudhën Nëntor – Dhjetor 2022

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

Universiteti “Eqrem Çabej” Çel Modulet E Trajnimit Për Mësuesit E Arsimit Parauniversitar Për Periudhën Nëntor – Dhjetor 2022

Çelen modulet e trajnimit në UGJ të akredituara nga ASCAP për mësuesit e APU-së gjatë periudhës Nëntor- Dhjetor 2022.

Propozim i çeljes sëmoduleve të trajnimit në UGJ të akredituara nga ASCAP për mësuesit e APU-së gjatë periudhës Nëntor- Dhjetor2022 klikoni per detajet.

Për më shumë informacion vizitoni faqen e RASh në seksionin “Trajnime për mësuesit”.

https://we.tl/t-j2EXMluVRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *