Bursa College of Europe, Campusi Natolin

Bursa per studentet

BURSA E KOLEGJIT TË EVROPËS
KAMPUSI NATOLIN VITI AKADEMIK 2022-2023
Ministria e Punëve të Jashtme e Polonisë njofton mbi bursat e Kolegjit të Evropës, kampusit
Natolin, Poloni, të vlefshme për studentët e Ballkanit Perëndimor, për vitin akademik 2022-2023.
Afati për të aplikuar për këtë bursë është deri më 19 janar 2022. Per me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *