Thirrje per projekte kerkimore shkencore

Njoftime

Universiteti i Gjirokastres ne kuader te misionit te tij per mbeshtetjen e kerkimit shkencor shpall : Thirrjen per aplikime per projekte kerkimore shkencore, ku ftohen personel akademik me kohe te plote nga te tre fakultetet, te cilet jane te interesuar te  angazhohen per te kontribuar ne fushen e kerkimit. Thirrja per Aplikime do te qendroje e hapur prej dates 23 Mars 2023 deri me 29 Mars 2023 ora 16:00! klikoni per me teper….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *