Thirrje për regjistrim për: Module Trajnimi

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

Lënda: Vënie në dijeni dhe kërkesë për bashkëpunim për pilotimin e moduleve të trajnimit të mësuesve të arsimit parauniversitar në kuadrin e projektit Entral. Kliko detajet…

Thirrje për regjistrim për:
             Modul Trajnimi

Edukimi i aftësive sipërmarrëse për mësuesit e ciklit të ulët dhe parashkollor për arsimin parauniversitar”

Vendndodhja:Mjediset e Universitetit “Eqrem Çabej”

Datat:25, 26 &27 Prill 2023, ora 14:00 – 17:00
Grupi i synuar:Mësues të arsimit fillor dhe parashkollor& Drejtues dhe administratorët e shkollave fillore

Thirrje për regjistrim për:
             Modul Trajnimi

“Edukimi i aftësive sipërmarrëse për mësuesit e ciklit të arsimit të mesëm të ulët dhe të lartë  parauniversitar.”

Vendndodhja:Mjediset e Universitetit “Eqrem Çabej”

Datat:18, 19&20 Prill 2023, ora 14:00 – 17:00
Grupi i synuar:Mësues të ciklit të mesëm, të ulët dhe të lartë  në arsimin parauniversitar& Drejtues dhe administratorët e shkollave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *